Понеделник 17, Юни 2024г.

История на училището

Историческа справка

Пробуждането на българите през епохата на Възраждането е неразривно свързано с движението за българска просвета  и борбата за самостоятелна българска църква.

Преди Освобождението в  Златен дол  не е имало светско училище. Учениците, които имали възможност и желаели да се обучават посещавали училищата в Търново Сеймен. Разстоянието от 4 километра,  и  преминаването на реката по дървен мост  до 1915 година било опасно и трудно.

Населението на Златен дол и обществеността в лицето на господата: Тончо Попов, Сидер Чакъров, Михаил Попов, Атанас Донков, Христоз Казепов, Господин Кацаров и други  започнали да протестират и заявяват своите искания за разкриване на прогимназия в Залатен дол.

Усилията, които полагат господата дават резултат и през 1921 година се разкрива прогимназия с еди клас и  един учител – Захари Цанев.

На следващата 1922 година втори клас с 23 ученици, а през учебната 1923/ 24 година се разкрива трети клас на прогимназията. Като преподаватели работят – Ангел Пейчинов, Вълчо Христозов, Донка Тодорова и Дена Павлова. Чрез тайно гласуване съгласно писмо №6067   Ангел Пейчинов е избран за директор. Следващият директор е Димо Христозов, който е на този пост до септември 1941 година.

От 1.10.1941 година  до 1.09.1961 година директор на прогимназията е Тончо Желев Трандев. През септември за директор е назначена Пенка Василева Палазова, която заема длъжността до пенсионирането си на 12.03.1986 година. От 12.03.1986 година до септември същата година директор е Тинка Пенева Йорданова. От есента на 1987 година до 2000 година като директор работи Костадин Иванов Дочев. От 04.04.2000 година за директор е назначена Светла Петрова Атанасова, която продължава да работи като такава и в настоящия момент.

При откриване на прогимназията учебните занятия се провеждат в  частни къщи и дюкяни, което създава редица неудобства: дюкяна на Митю Попов, Янчо Динев и др.  Необходимо било изграждане на  нова училищна сграда и набавяне на пособия за училището. Ето какво отбелязва в ревизионния си акт от 19.03.1924 година училищен инспектор:“ За просъществуване на всяка прогимназия са необходими три условия- знания , пособия и ученици. От тия условия в Златен дол има само едно- ученици. Ако трябва да остане занапред прогимназията, училищното настоятелство трябва да намери друго помещение, защото сегашните са негодни“

С решаването на въпроса се заема кмета на Златен дол по това време -  Иван Тодоров. Представители от селото – Тилю Тончев и Петър Тончев заминават за столицата, където се срещат с министъра на просвещението и получават съгласието му за строеж на ново училище. Той се свързва със Стоянов, който бел на работа във фонд „ Депозе “, който се съгласил да отпусне строителство по тяхна линия, ако обаче и общината даде средства. Като такива са отпуснати 500 000 лева-Разрешава се строителство само на три стаи, които били недостатъчни. Наложило се да се потърси помощ в околийския град Хасково , от където допълнително отпущат още две стаи. Строителството се поело от предприемача Тилю Тончев, който контролирал качеството на материалите и строежа на новото училище.

Новата постройка била официално открита на 4 ноември 1929 година. Предложено било училището да носи името на кмета  Иван Тодоров или на предприемача Тилю Тончев. След отказа на господата  общинското ръководство решава прогимназията да носи името на писателя  Иван Вазов, с което ще се поменава и името на кмета.До днес училището носи името на патриарха на българската литература Иван Вазов.

За своя 50 годишен юбилей  училището е наградено с орден “ Кирил и Методий” I-ва степен.

През учебната 1998/ 1999 прогимназия “ Иван Вазов” се обединява с начално училище “Васил Левски”  в основно училище “ Иван Вазов”.

След първия директор Ангел Пейчинов директори са били: Димо Христозов, Тончо Трандев, Пенка Палазова, Тинка Йорданова, Костадин Дочев и настоящият директор госпожа  Светла Атанасова.

С дългогодишна работа в училището са Димо Христозов, Тинка Мирчева, Тончо Трандев,  Русана Налбантова, Мария Делчева, Кина Грозева, Мария Калеева, Мария Колева, Динка Добрева, Вълка Камбурова, Живка Николова.

Богати са традициите на Основно училище “ Иван Вазов” в учебно- възпитателната работа. Ученици учили в училището днес са учители, лекари, инжинери, научни работници.

 

Сподели: