Понеделник 17, Юни 2024г.

С П И С Ъ К

на педагогически персонал при ОУ“Иван Вазов“

 1. Светла Петрова Атанасова   - директор 

 2. Красимира Стойкова Христова - гл.учител  

 3. Красимира Колева Стратиева – ст.учител    

 4. Ана Колева Зидарова         - ст.учител      

 5. Елина Параскевова Пенева – ст.учител        

 6. Христинела Милкова Николова  - ст.учител

 7. Диана Здравкова Петкова   - учител

 8. Господин Грозев Бабамов   - учител  

 9. Кремена Николаева Топалова   -  учител

 10. Галя Станкова Куманова  -ст.учител                                        

 11. Марияна Янчева Гюлева  - учител

 12. Доротея Вълева Никова - учител

 13. Младен Иванов Тенев - ст.учител

 14. Екатерина Атанасова Стайкова - учител

 15. Дарина ЯковаДимова - учител

 16. Светла Господинова Василева    - ст.учител                 

 17. Златка Петкова Делчева– ст.учител  

 18. Кирил Димов Димов - учител   

 19. Живка Динчева Тодорова - медианор           

Сподели: