Понеделник 17, Юни 2024г.

Училищно настоятелство към ОУ“Иван Вазов“ гр.Симеоновград

Управителен съвет на настоятелството:

  1. Красимира Колева   Стратиева- председател
  2. Гергана Иванова Димова- заместник-председател
  3. Иван Стоев Добрев- секретар

Членове:

  1. Ангелина Николаева Димова
  2. Янка Тодорова Чолакова
  3. Ана Колева Зидарова

 

Училищното настоятелство е създадено с Решение от 19.09.2001г. по Ф.Д.39/2001г. на Хасковски окръжен съд.

Седалище на управление:

гр.Симеоновград, област Хасково, община Симеоновград

пощ.код 6490, ул.,,Съединение“№106

Сподели: