Понеделник 17, Юни 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
03.05.2019г. Вид на процедурата:
ОБЯВЛЕНИЕ
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”
Свързана преписка
03.05.2019г.